Redan tidigt kom Olof Melin på tanken att testamentera sin förmögenhet till en stiftelse med huvudsakligt ändamål att bereda kvinnliga stenografer ett trevligt och vackert semesterhem”. Kvinnliga stenografer, som blev den stora majoriteten av melinarna, levde ofta på knappa löner och Melins dröm var att hans älskade villa Brabo i Arild skulle vara ett semesterhem för dem. Men villa Brabo blev aldrig något semesterhem efter Melins död. Det visade sig att huset inte kunde bebos vintertid utan mycket omfattande och dyrbara isoleringsarbeten. Stina Melin skriver efter makens bortgång att ”nu kräver huset kostbara reparationer, som jag icke kan bestrida med mina inkomster utan, därest de skulle utföras, måste likvideras från mitt kapital och sålunda procentuellt sett avsevärt decimera detta." Därför såldes Villa Brabo. Dessa fakta är hämtade ur Ernst L. Ekmans biografi om Melin och citatet är hämtat från Stina och Olof Melins testamente.

Under en lång följd av år kunde dock många av Sveriges kvinnliga stenografer få semesterstipendier från Stiftelsen Melinska Semesterhemmet för rekreation och för resor inom och utom landet. I början av 90-talet kunde den dåvarande styrelsen konstatera att förmögenheten, dvs aktierna som (enligt testamentet) förvaltas av Handelsbanken i Helsingborg, stigit så mycket i värde att man såg det vara möjligt att börja leta efter ett lämpligt semesterhem. Så småningom fastnade man för en lägenhet (bungalow) på Gran Canaria, närmare bestämt San Agustin. Den har ett fint läge med pool strax intill i Rocas Rojas. Det är nära till havet, nära till sjukhus och Svenska kyrkan, till kvarterskrogar och shoppingcentrum och också till ett av Europas största thalassotherapy center. Så förverkligades Melins tanke att ”bereda kvinnliga stenografer ett trevligt och vackert semesterhem”!

Lägenheten består av tre rum och kök, badrum och balkong. Den har fyra bäddar och ett fullt utrustat kök. I bokhyllan hittar man stenografisk litteratur och förkortningsövningar, video med UR-akademins stenografikurs från 1992 och tidningen Stenografen i bundna årgångar m m. I första hand har yrkesverksamma kvinnliga stenografer och i andra hand tidigare yrkesverksamma möjlighet att få nyttja lägenheten, antingen genom att hyra eller att ansöka om stipendium när sådan utlyses. Hänsyn tas till antal gånger destinatären har fått stipendium samt tidpunkt för senaste stipendiet. Detsamma gäller för uthyrningar. Till ansökan ska bifogas betygsavskrifter utvisande att sökanden är stenografikunnig enligt Melins system samt för yrkesverksamma även tjänstgöringsintyg utvisande att sökanden är yrkesverksam. Priset för att hyra 1.000 kr per person/vecka.

Är du intresserad av att hyra eller ansöka om stipendium, maila till jeanette@melinstiftelsen.se för mer information.

I april 2002 köpte stiftelsen också en lägenhet på Hagagatan i centrala Stockholm. Den består av två rum och kök, badrum och inglasad balkong mot väster. Den har två bäddar samt en bäddsoffa med två bäddar och ett fullt utrustat kök.Samma gäller här att i första hand yrkesverksamma kvinnliga stenografer och i andra hand tidigare yrkesverksamma har möjlighet att hyra även denna lägenhet.  Yrkesverksamma stenografer får boka tidigast 4 månader i förväg, tidigare yrkesverksamma tidigast 3 månader i förväg. Till ansökan ska bifogas betygsavskrifter utvisande att sökanden är stenografikunnig enligt Melins system samt för yrkesverksamma även tjänstgöringsintyg utvisande att sökanden är yrkesverksam. Priset för att hyra 300 kr per person/natt, högst en vecka.

Är du intresserad av att hyra lägenheten i Stockholm, maila till karin@melinstiftelsen.se

Vi behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss,, ansöker om att tilldelas vårt stipendium eller att få hyra någon av våra lägenheter samt när du använder någon av våra lägenheter. Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har kan du läsa i vår integritetspolicy i bifogade fil i slutet av sidan.

Stenografiska hälsningar från Stiftelsen Melinska Semesterhemmet

Jeanette Gruszecki 
Ordförande 
Tfn 070-583 98 71
jeanette@melinstiftelsen.se
Sköter bokning av Gran Canaria

Karin Sirén
Styrelseledamot
Tfn 070-634 73 14
karin@melinstiftelsen.se
Sköter bokning av Hagagatan

Jeanette Lindberg
Styrelseledamot
lindberg@melinstiftelsen.se
Tfn 070-475 25 38